Wójt i sekretarz skazani. Rudną czekają nowe wybory

155

Sąd Okręgowy w Legnicy utrzymał w mocy wyrok I instancji w sprawie wójta gminy Rudna Władysława Bigusa oraz jej sekretarza Andrzeja Bobrka. Oznacza to, że niebawem w gminie odbędą się przedterminowe wybory. Wyrok jest prawomocny.

Andrzej Bobrek i Władysław Bigus, fotografia archiwalna

Proces toczył się o kwestię dopisywania do list wyborczych osób nieuprawnionych, które w chwili wyborów nie mieszkały w gminie Rudna. Część z nich deklarowała, że często dojeżdża do Rudnej, niemniej ich miejsce zamieszkania jest inne. Sędzia uznał, że wójt i sekretarz nie dopełnili obowiązków sprawdzenia, czy wpisane przez wyborców w deklaracji miejsca zamieszkania zgadzają się ze stanem faktycznym. Dziś ocenę tę potwierdził Sąd Okręgowy w Legnicy.

Sąd przytoczył zeznania świadków, którzy przekonywali, że wpis do rejestru wyborców nastąpił po instrukcjach, jakie otrzymali od zastępcy wójta. Nie dał również wiary tłumaczeniom oskarżonych dotyczących ich niewiedzy, podkreślając, że to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek sprawdzenia czy mieszkańcy mogą głosować w wyborach.

– Gdyby nawet pojawiła się jedyna możliwość rozwiązania problemu poprzez opinię radcy prawnego, to i tak z tej opinii nie korzystano – tłumaczył sędzia Aleksander Żurakowski. – W notatkach załączonych do akt sprawy żadna z osób nie spełniła też wymogu oświadczenia po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej – zaznaczył.

Aleksander Żurakowski

Zadowolenia z wyroku nie kryli przedstawiciele oskarżyciela. W ich opinii rozstrzygnięcie ma być bowiem jasnym przekazem dla przedstawicieli lokalnych samorządów, ale przede wszystkim dla społeczeństwa, że wybory muszą być przygotowane i przeprowadzone zgodnie z prawem.

Władysław Bigus to urzędujący obecnie wójt Rudnej, walkę o kolejną kadencję wygrał bowiem już w 1. turze. Jaka będzie przyszłość gminy, ale i samego samorządowca, który rządził w Rudnej nieprzerwanie od ponad 27 lat?

– W związku z tym, że wyrok jest prawomocny, komisarz wyborczy musi wygasić mandat obydwu oskarżonych i wyznaczyć osoby, które będą pełniły funkcję. Konsekwencją będą przedterminowe wybory – poinformowała Teresa Łozińska-Fatyga z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

W ławie oskarżonych zasiadł dziś tylko Andrzej Bobrek. Władysław Bigus był nieobecny

Oskarżycielem posiłkowym w sprawie była Adela Szklarz, a zatem rywalka Władysława Bigusa w ostatnich wyborach samorządowych. Po ogłoszeniu wyroku nie miała wątpliwości, że będzie to nauka dla kolejnych kandydatów i włodarzy.

– Dzisiejszy wyrok jest słuszny, a zastosowana reakcja prawno-karna adekwatna do zarzutów. Nie może być tak, że nie mieszkańcy gminy wybierają wójta – komentuje. – Myślę, że będzie to zachęta na przyszłość, byśmy chętniej brali udział w wyborach, tak parlamentarnych, jak i z pewnością samorządowych.

Przypomnijmy, że wyrok w tej sprawie zapadł w lipcu ub.r. w Lubinie. Sąd Rejonowy skazał Władysława Bigusa na siedem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo obarczył go grzywną w wysokości sześciu tysięcy złotych. Andrzejowi Bobrkowi wymierzył karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności, na okres próby dwóch lat, i czterech tysięcy złotych grzywny.

źródło: Regionfan.pl

Materiał TV Regionalna: 

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość