Chóry i orkiestry

Górniczy chór męski przy Zakładach Górniczych "Lubin"

Zespół powstał w 1980 roku przy ówczesnym Domu Kultury Zagłębia Miedziowego. Podstawowym kierunkiem działalności jest szerzenie kultury muzycznej poprzez wykonywanie i propagowanie polskich pieśni (ludowe, patriotyczne, religijne, górnicze, itp.). W repertuarze zespół posiada również inne pieśni z kręgu kultury europejskiej. Wobec trudności związanych z dalszym funkcjonowaniem chóru przy DKZM, opiekę nad zespołem przejmują Zakłady Górnicze "Lubin" (od 1985).

Członkami zespołu są w przeważającej części pracownicy kopalń KGHM Polska Miedź S.A. oraz emeryci tych zakładów. Praca w zespole jest pracą społeczną. Chór liczy ok. 45 członków. W okresie swej 20-letniej działalności wpisał się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego uczestnicząc w niemal wszystkich ważniejszych uroczystościach. Setki godzin przepracowane na próbach zaowocowały wieloma sukcesami, o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Chór wielokrotnie występował poza granicami kraju (Austria, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Węgry, Włochy). Górniczy Chór Męski ZG "LUBIN" koncertował również dla Papieża Jana Pawła II w Watykanie. Dyrygentem zespołu jest Zdzisław Francuz.

 

 

Chór Cantilena

Ogromne zapotrzebowanie na kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży przyczyniło się do założenia w 1975 roku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Państwowa Szkoła Muzyczna z ponad 30-letnią tradycją kształci uzdolnionych młodych lubinian organizując koncerty w kraju jak i za granicą.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.psm.lubin.pl

Chór Mieszany działający przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe w Lubinie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.chor.republika.pl