Zdrowie

Lubin jest miastem górniczym, stąd zdrowie i życie mieszkańców stawiane jest jako najwyższy priorytet. W Lubinie funkcjonują dwa niezależne od siebie szpitale, które wzajemnie uzupełniają swoje świadczenia dla mieszkańców powiatu lubińskiego.

Lubin posiada także szeroki dostęp do przychodni medycznych i aptek. Zespół Przychodni Lubmed, CDT Medicus i MCZ to tylko niektóre z nich.

W zakładce Apteki można znaleźć spis wszystkich aptek oraz ich dzienne i nocne dyżury.