Dni otwarte w komendzie policji

87

Chciałbyś wstąpić w szeregi policji? Już jutro i w najbliższych dniach będziesz miał ku temu okazję. Lubińska policja otwiera się na kandydatów 12 i 14 czerwca.

Podczas dni otwartych pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w policyjne szeregi. Kandydaci będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Dni otwarte obędą się 12 i 14 czerwca 2019 roku w godz. 08.00 – 15.00.

Służba w policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. 

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 – tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Policjant, to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213, (76) 8406-214.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie do służby w policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie, oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

Kandydaci do służby w policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość