Dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 20 kwietnia trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023” VII edycja. Pod koniec kwietnia odbędą się pierwsze zajęcia.

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowej (zamkniętej).

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

  • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Cele oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem;
• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
• uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do programu.

Dodatkowe informacje dotyczące programu udzielane są przez pracownika socjalnego Justynę Miter osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz