Sztuka wychowania, wychowanie przez sztukę

1032

Wszystko zaczęło się od ucznia, który ze względu na swoje zachowanie stanowił nie lada wyzwanie dla nauczycieli, ale miał duży talent artystyczny. Tak w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubinie powstała galeria sztuki, a później pierwsza na Dolnym Śląsku i jedna z kilku w kraju Pracownia Wychowania przez Sztukę. Kto z absolwentów pamięta lekcje plastyki czy międzynarodowe inicjatywy podejmowane w pracowni przez jej twórczynię – nauczycielkę plastyki Irenę Oleksyn? Dziś z okazji 60-lecia placówki przypominamy o tej niezwykłej inicjatywnie.

– Czy drogą skojarzeń można dojść od stanu zagrożenia niepromowaniem ucznia do następnej klasy aż do galerii sztuki? W Szkole Podstawowej nr 1 już takie rzeczy się zdarzały – rozpoczyna opowieść Iwona Kędzierska, dyrektor SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, która wraz z pracownikami z okazji 60-lecia placówki zgłębia jej historię. – Poszukujący własnej drogi młody artysta swoim zachowaniem stanowił nie lada wyzwanie dla kadry pedagogicznej. Jego talent dostrzegła i rozwinęła nauczycielka plastyki pani Irena Oleksyn. W dość krótkim czasie tak wiele prac Leszka zdobiło szkolne korytarze, że z myślą o ich szerszym wyeksponowaniu powstała w 1989 roku galeria „Kontur”. Obszerna wnęka na drugim piętrze szkolnego korytarza przez 10 lat stała się miejscem promowania nie tylko jego twórczości, ale i prac następnych młodych artystów. Stała się także centrum organizowania wernisaży czy wystaw prac poplenerowych – mówi dyrektor Kędzierska.

Uczniowie szkół z całego regionu podziwiali w galerii na szkolnym korytarzu obrazy, akwarele, tkaniny i fotografie twórców z całego świata. Międzynarodową wystawę grafiki dziecięcej otwierał ówczesny minister zdrowia, wernisaże i wystawy często zaszczycali swoją obecnością posłowie oraz miejscy notable.

Dzięki organizowanym tutaj aukcjom prac plastycznych, szkoła zyskiwała fundusze. W 1993 roku udało się w ten sposób zebrać 6 mln zł. Chodzi oczywiście o kwotę sprzed denominacji polskiego złotego. Wystarczyło jednak na zakup telewizora do pracowni plastyki.

– Kapitalny remont budynku zakończył działalność galerii, ale jednocześnie zainicjował powstanie – pierwszej na Dolnym Śląsku i jednej z kilku w kraju – Pracowni Wychowania przez Sztukę związanej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę Polskiego Komitetu InSEA z siedzibą w Łodzi – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. – Uczestnikami zajęć organizowanych w ramach działalności Pracowni stali się zdolni uczniowie z lubińskich szkół podstawowych i średnich. Kolejne lata to pasmo sukcesów podopiecznych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Kiedy japońska telewizja ogłosiła konkurs plastyczny, dwa złote i jeden srebrny medal trafiły do laureatów z Lubina – wspomina.

Pracownia zasłynęła też – nie tylko w Lubinie, ale również szerzej – z organizowanego co roku Międzynarodowego Konkursu na Kartkę Świąteczną, kończonego zawsze w grudniu wernisażem prac konkursowych.

Ponadto uczniowie brali udział w plenerach malarskich i rzeźbiarskich, nie tylko w Polsce, ale i w Czechach oraz Słowacji. W ramach edukacji artystycznej jeździli też na wycieczki do uznanych w Europie miejsc o znaczącym dorobku kulturotwórczym. Poznawali muzea, zabytki architektury Rzymu, Florencji, Paryża i Barcelony.

Od pięciu lat w programie Pracowni Wychowania przez Sztukę znajduje się organizacja imprezy szkolnej „Sztuka nas łączy” na głównej scenie Centrum Kultury Muza. Impreza ta jest prezentacją dorobku nie tylko uczestników Pracowni, ale także innych talentów dzieci i młodzieży szkolnej w takich dziedzinach, jak literatura, muzyka, taniec. Widownię tej imprezy stanowią najbliższe rodziny młodych talentów.

– Pandemiczna izolacja na pewno przyczyniła się do powstania wielu dzieł stanowiących znak czasu, być może powrót do przedcovidowej normalności pozwoli zorganizować ich wystawę. Zapraszamy twórców do kontaktu ze szkołą – zachęca dyrektor placówki Iwona Kędzierska.

Materiał przygotowany dzięki współpracy z pracownikami i dyrekcją SP nr 1.


Z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 jej pracownicy przeszukują archiwa, poznając dokładnie historię placówki. W oparciu o przygotowane przez nich materiały przygotowujemy cykl artykułów, w których znajdziecie wiele ciekawostek na temat Szkoły Podstawowej nr 1, a także sporo starych i nowszych zdjęć. Pierwszy artykuł z tej serii ukazał się 21 marca i dotyczył czasów zanim Jedynka oficjalnie stała się Jedynką.