Uczniowie Ośrodka w Szklarach Górnych doskonalą kompetencje

3

14 uczniów z klas IV–VII Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych uczestniczy od stycznia do czerwca 2019 r. w unijnym projekcie pt. „Jesteśmy również kompetentni – doskonalimy swoje kompetencje kluczowe”.

Celem projektu jest zwiększenie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej 14 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (pięć dziewczynek i dziewięciu chłopców) poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu uczniowie Ośrodka będą uczestniczyć w trzech sześciodniowych wyjazdach na zielone szkoły. Podczas wyjazdów uczniowie będą brali udział w zajęciach:

– rozwijających umiejętności informatyczne,

– rozwijających umiejętności matematyczne,

– rozwijających umiejętności przyrodnicze,

– rozwijających umiejętności społeczne (tj. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się).

W trakcie wyjazdów uczniowie uczestniczyć będą również w lokalnych wycieczkach.

Podsumowaniem projektu będzie organizacja Festiwalu Nauki na terenie Ośrodka w Szklarach Górnych, podczas którego uczniowie wezmą udział w warsztatach kreatywno-edukacyjnych.

Wsparciem w realizacji założeń projektu będzie również zakup 11 laptopów, kamery cyfrowej oraz pięciu aparatów cyfrowych, które będą służyły uczniom podczas wyjazdów oraz będą stanowiły wyposażenie nowej, zmodernizowanej pracowni informatycznej  Ośrodka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest powiat lubiński. Wartość całkowita projektu to 93.875 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 79.793,75 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.2- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Źródło: informacja prasowa

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość