Telefony

NUMER ALARMOWY

112

 

POLICJA

997

 

STRAŻ POŻARNA

998

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

 

STRAŻ MIEJSKA

986