Szukasz stabilnej pracy? Dni otwarte w lubińskiej komendzie

1

Poszukujesz ciekawej, ale przede wszystkim stabilnej pracy? Lubińscy policjanci zapraszają wszystkie chętne osoby na dni otwarte, które odbędą się już jutro, w czwartek, 11 października. Każda chętna osoba zainteresowana służbą w Policji, będzie mogła dowiedzieć się wszystkich szczegółów dotyczących pracy w Policji oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

11 października, w czwartek, w godzinach 08.00-15.00, w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3, w pokoju 27, będzie dyżurował pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia, w związku z kolejnym dniem otwartym dla kandydatów do pracy w szeregach Policji.

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej policji dokumenty mogą składać  w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ).

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający w pełni z praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do służby w policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 313, (76) 340-40-44.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość