Straż miejska

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ W LUBINIE

TELEFON INTERWENCYJNY
(Dyżurka Straży Miejskiej znajduje się w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10)
986
76 74 68 109

Komendant Paweł Łazor
tel. 76 74 68 377
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin