Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla Inwestorów. To równocześnie miejsce, gdzie mogą oni rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) – Podstrefa Lubin oferuje Inwestorom następujące przywileje:

  • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT), którego wysokość w przypadku dużych przedsiębiorstw może wynieść do 40% poniesionych wydatków inwestycyjnych, w przypadku średnich przedsiębiorstw do 50%, a w przypadku małych przedsiębiorstw maksymalnie do 60% poniesionych wydatków inwestycyjnych; zwolnienie podatkowe w SSE można otrzymać ze względu na wielkość inwestycji, lub ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • konkurencyjne ceny w pełni przygotowanych pod inwestycje działek,
  • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
  • możliwość uzyskania dotacji finansowych z lokalnego Urzędu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkoleń dla absolwentów i osób uprzednio bezrobotnych.

Procedura sprzedaży ziemi i wydawania zezwolenia na działalność na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ETAP I
Oferta wstępna Inwestora
ETAP II
Rezerwacja działki na podstawie umowy o kwocie gwarancyjnej pomiędzy Inwestorem a LSSE
ETAP III
Ogłoszenie w prasie zapraszające do przetargu na zakup ziemi i zezwolenie na działalność gospodarczą w LSSE
ETAP IV
Wykup Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i wpłata wadium przetargowego
ETAP V
Składanie ofert przetargowych na zakup ziemi i zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
ETAP VI
Przetarg
ETAP VII
Otrzymanie zezwolenia na zakup ziemi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – nie dotyczy Inwestorów z UE
ETAP VIII
Podpisanie aktu notarialnego i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w LSSE
Niektóre etapy mogą przebiegać równolegle.

Procedury mogą zostać zakończone w ciągu 30 – 70 dni