Przedłużony termin konsultacji antysmogowych

Przedłużono termin konsultacji społecznych, podczas których każdy mieszkaniec Dolnego Śląska może wypowiedzieć się w sprawie przygotowywanych uchwał antysmogowych dla naszego regionu.

Fot. pixabay.com

Początkowo termin konsultacji ustalono od lipca do końca września, jednak zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o jego przedłużeniu. Jeszcze przez miesiąc – do 31 października 2017 r. można składać uwagi i wnioski do projektów uchwał

Smog jest poważnym problemem, który dotyka nas wszystkich, a w województwie dolnośląskim nie ma gminy wolnej od zanieczyszczeń, w każdej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego też aby ograniczyć i zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko marszałek województwa dolnośląskiego utworzył zespół roboczy ds. jakości powietrza, który przygotował projekty uchwał antysmogowych. Uchwały dzielą województwo na trzy obszary i w zależności od tych obszarów wprowadzają konkretne ograniczenia dotyczące instalacji, czyli kotłów i paliw, którymi będzie można palić.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie:

– pisemnej na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław,

– ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl . Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Informacje o uchwałach można znaleźć na stronach internetowych: http://www.umwd.dolnyslask.pl, http://irt.wroc.pl/, http://bip.umwd.dolnyslask.pl, http://bip.irt.wroc.pl/, a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1A, we Wrocławiu.

Formularz do zgłaszania uwag nt. uchwał antysmogowych TUTAJ

Źródło: rudna.pl

Udostępnij

  • wykop.pl

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

wpDiscuz