Miliony na szkolnictwo zawodowe

790

Powiat lubiński został jednym z partnerów projektu, który ma wesprzeć kształcenie zawodowe. Dzięki temu uczniowie z tutejszych szkół będą mogli skorzystać ze staży i praktyk oraz zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz przedstawiciele 11 samorządów terytorialnych.

Głównym założeniem projektu jest skuteczniejsze dostosowanie dolnośląskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

− Poprawimy efektywność kształcenia w szkołach zawodowych. To oznacza, że uczniowie po opuszczeniu murów szkolnych będą mieli większe szanse na zdobycie najlepszego dla nich miejsca pracy – podkreśla marszałek Cezary Przybylski.

Zadaniem kluczowym w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” będzie realizacja staży i praktyk zawodowych w latach szkolnych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Dodatkowym zadaniem będą pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów zawodowych (praktyczne/teoretyczne), przygotowujące do trzech kolejnych (w każdym roku szkolnym) egzaminów zawodowych, jak również realizacja przez szkoły uczestniczące w projekcie próbnych egzaminów.

− Już nie tylko wykształcenie ogólne i wyższe zapewnia dobry start na rynku pracy. Obecnie w cenią są osoby posiadające fach w ręku, a to właśnie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe. Dzięki realizacji tego projektu bez wątpienia zwiększymy jakość kształcenia – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Projekt będzie realizowany od marca 2020 do czerwca 2023 roku. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wydział edukacji. Natomiast partnerami gminy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz powiaty: lubiński, bolesławiecki, głogowski, kłodzki, lwówecki, oleśnicki, świdnicki i wrocławski.

Realizatorami zadań będzie około 60 oświatowych jednostek organizacyjnych – zespołów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w branżowych szkołach I stopnia, technikach i szkołach policealnych.

Łącznie wszyscy partnerzy wnoszą do projektu: około 60 zespołów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, 2 tys. uczniów młodzieżowych szkół zawodowych, uczęszczających do dolnośląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, sale na zajęcia projektowe (pod przygotowanie do egzaminów zawodowych) oraz wkład własny wynoszący łącznie prawie 2 mln zł.

Całkowita wartość projektu to 12,65 mln zł, z czego 10,75 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: informacja prasowa UMWD

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość