Milion dla niepełnosprawnych

14

Wkrótce ruszy konkurs dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z budżetu województwa dolnośląskiego na ten cel zostanie przeznaczony prawie milion zł.

Konsultacje w sprawie zadań planowanych do konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2019 r. trwały dwa tygodnie. Przez ten czas organizacji pozarządowych (NGO) mogły zgłaszać propozycje zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

− Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

− W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami zaproponowaliśmy realizację kilku zadań, o których mogliśmy szeroko dyskutować – mówi pełnomocnik marszałka Paweł Parus.


Proponowane zadania konkursowe:

1. Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);
2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);
3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);
4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.

źródło: UMWD

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość