Zatrudnienie pracowników przez agencje pracy w 2024 roku

49

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rynku pracy agencje pracy tymczasowej odgrywają kluczową rolę w budowaniu relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. W roku 2024 charakter pracy tymczasowej w dalszym ciągu opiera się na trójstronnej relacji składającej się z następujących podmiotów: agencja pracy tymczasowej, pracodawca i pracownik tymczasowy. Pomimo różnicy w liczbie podmiotów w stosunku do tradycyjnych stosunków pracy, podstawowe elementy, czyli pracownik i pracodawca, są w praktyce takie same.

Pracownik tymczasowy. Kim jest? Podstawowe informacje

Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona przez agencję w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod nadzorem pracodawcy. W tym kontekście pracodawcą jest podmiot, który może być pracodawcą lub innym podmiotem niebędącym pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, ale powierzającym pracownikom zadania tymczasowe i nadzorującym ich realizację. W praktyce podmioty z różnych branż często korzystają z usług agencji w celu poszukiwania wykwalifikowanych pracowników.

Agencja pracy tymczasowej — co to za podmiot?

Agencja pracy tymczasowej to firma wykonująca działalność regulowaną wymagającą wpisu do rejestru organów regulacyjnych agencji zatrudnienia. W praktyce zadaniem tego podmiotu jest pełnienie roli pośrednika pomiędzy pracodawcami a pracownikami, łącząc oferty pracy z dostępnymi pracownikami. W myśl polskich regulacji prawnych agencja wysyłająca pracowników do innego kraju Unii Europejskiej podlega przepisom prawa pracy kraju docelowego.

Co warto wiedzieć o samej pracy tymczasowej? Agencja pracy tymczasowej Grupa Progres

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań dla konkretnego pracodawcy. Agencja może skierować pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w sumie przez 36 kolejnych miesięcy. Agencje prace (do takich należy np. agencja pracy tymczasowej Grupa Progres) często posiadają bazy danych pracowników, dzięki czemu łatwiej jest im pozyskać odpowiednią siłę roboczą w krótkim czasie, aby sprostać wymaganiom rynku.

Praca tymczasowa obejmuje różnorodne zadania. Rzeczywistość gospodarcza pokazuje nam, że może być to praca: sezonowa, cykliczna, jednorazowa, a także zadania, które są trudne lub niemożliwe do wykonania w terminie przez stałych pracowników. To jeszcze nie wszystko, praca tymczasowa może obejmować zadania, za które tradycyjnie odpowiada nieobecny pracownik zatrudniony u pracodawcy (a zatem, praca tymczasowa może być swego rodzaju zatrudnieniem na zastępstwo).

W jaki sposób zatrudnia się pracowników tymczasowych?

Zatrudnianie pracowników tymczasowych odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilno-prawnej, co daje agencjom możliwość kierowania do wykonywania pracy tymczasowej osób niebędących ich stałymi pracownikami. W 2024 roku agencje pracy tymczasowej będą odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia, pomagając zarówno pracodawcom w znalezieniu odpowiedniej siły roboczej, jak i pracownikom potrzebującym.


POWIĄZANE ARTYKUŁY