Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

1292

W Lubinie za tydzień rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych na rok 2024/2025. Najpierw jednak przedszkola sprawdzą, które dzieci będą nadal do nich uczęszczać. Już od dzisiaj, 22 lutego, rodzice przedszkolaków mogą składać deklaracje o kontynuowaniu zajęć w następnym roku.

Fot. Ksenia Chernaya/Pexels

Dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu mają zagwarantowane miejsce w placówce, do której już uczęszczają. Ich rodzice muszą jednak do 29 lutego do godziny 15 złożyć odpowiednią deklarację. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to rezygnację od września z miejsca w przedszkolu.

Rodzice, którzy chcą przenieść swoją pociechę do innego przedszkola niż to, do którego uczęszczało do tej pory, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jakby zapisywali dziecko do przedszkola po raz pierwszy. Muszą jednak pamiętać, że jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do nowo wybranego przedszkola, to nie ma zagwarantowanego miejsca w dotychczasowym przedszkolu.

Fot. cottonbro studio/Pexels

Właściwa rekrutacja – dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkoli – rozpocznie się 1 marca. W placówkach zarządzanych przez miasto jest około 500 miejsc dla maluchów dopiero rozpoczynających swoją przedszkolną przygodę.

Tak jak w poprzednich latach, miasto uruchomi specjalną stronę internetową (www.lubin.przedszkola.vnabor.pl – obecnie jest nieaktywna), na której rodzice znajdą wniosek do wypełnienia. Uzupełniony dokument wraz z załącznikami trzeba będzie wydrukować i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru, choć – jak zwykle – można będzie aplikować maksymalnie do trzech placówek.

Fot. Pavel Danilyuk/Pexels

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek w każdym przedszkolu i wypełnić go odręcznie.

Podania będzie można składać do 15 marca do godz. 15. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedszkola podadzą 27 marca. Między 28 marca a 4 kwietnia rodzice będą mieli chwilę na potwierdzenie, że ich dziecko będzie uczęszczało do danej placówki. 5 kwietnia zaś wywieszona zostanie ostateczna lista przyjętych do przedszkola dzieci. A 10 kwietnia ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Zasady naboru do przedszkoli 2024-2025

1 marca rozpocznie się również rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych. W miejskich szkołach jest ponad 600 miejsc dla pierwszaków.

Na uruchomionej przez miasto specjalnej stronie internetowej www.lubin.podstawowe.vnabor.pl (strona zostanie uruchomiona 1 marca) rodzice będą musieli wypełnić zgłoszenie, wydrukować je i złożyć w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania – tzw. obwodowej. Mają na to czas do 15 marca.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata. Za poświadczenie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

Oczywiście w pierwszej kolejności do miejskich placówek przyjmowane są dzieci mieszkające na terenie Lubina. Mali lubinianie mają zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej i zostaną do niej przyjęci na podstawie właśnie tego zgłoszenia.

Zasady rekrutacji do szkoły 2024-2025

Jeżeli ktoś chce wysłać swoje dziecko do szkoły innej niż obwodowa, również musi wypełnić niezbędny wniosek w internecie, wydrukować i z odpowiednimi oświadczeniami złożyć do 15 marca. Jednak do takiej placówki dziecko ma szanse zostać przyjęte, jeśli zostaną wolne miejsca. Maksymalnie można wybrać trzy placówki, a wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, automatycznie zostanie zapisane do swojej szkoły obwodowej.

Jednak należy pamiętać, że jeśli kandydat zostanie odrzucony ze względów formalnych (nie dostarczył np. podpisanego wniosku i odpowiednich załączników), nie zostanie automatycznie przyjęty do szkoły obwodowej. W takim przypadku musi złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej!

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, wszelkie niezbędne wnioski do wypełnienia znajdą w każdej lubińskiej szkole podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną wolne miejsca w szkołach.

Zarządzenie


POWIĄZANE ARTYKUŁY