Pytają mieszkańców o zdanie na temat kolei

2052

Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego jest tematem trwających właśnie konsultacji społecznych. Jedno ze spotkań z mieszkańcami regionu zorganizowane zostało w Lubinie.

Przypomnijmy, koncepcja KAZM zakłada, że cały subregion legnicko-głogowski zostanie objęty siatką kolejowych połączeń realizowanych w takcie aglomeracyjnym, czyli co około 15-20 minut. W tym celu konieczne jest wybudowanie od podstaw linii łączącej Lubin z Głogowem przez Polkowice oraz dobudowanie drugiego toru na linii nr 289 w relacji Lubin – Rudna Gwizdanów.

W kwietniu tego roku w Lubinie podpisana została umowa z firmą Infra – Centrum Doradztwa, która ma opracować studium wykonalności tego przedsięwzięcia. Koszt stworzenia tej dokumentacji to blisko 2,15 mln zł, a finansuje ją Województwo Dolnośląskie i kilka samorządów z naszego subregionu, w tym Lubin. Prace budowlane mają być już zadaniem państwowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wstępny schemat KAZM (źródło: DSDiK)

Na potrzeby konsultacji powstało pięć wstępnych wariantów poprowadzenia linii włączającej Polkowice w kolejową sieć. Układ przystanków w samym Lubinie nie zmieni się. Wykonawca studium ma też za sobą rozmowy z KGHM – spółka nie wyraziła zgody na udostępnienie swoich tras na rzecz budowy kolei aglomeracyjnej w naszym regionie.

Podobne konsultacje zaplanowano w Głogowie, Polkowicach, Grębocicach, Gaworzycach i Jerzmanowej. Niezależnie od spotkań, Infra – Centrum Doradztwa przeprowadzi też badania ankietowe wśród mieszkańców. Formularze ankiet będą dostępne w siedzibach urzędów miejskich, gmin i starostw powiatowych. Z wykonawcą studium można też kontaktować się e-mailem: konsultacje.289@infracd.pl.

– To ogromna inwestycja infrastrukturalna, która zmieni oblicze regionu i na wiele lat zdeterminuje kierunek jego rozwoju. Opinia społeczeństwa jest więc tutaj kluczowa, ponieważ musimy wiedzieć, czego tak naprawdę oczekują mieszkańcy, by stworzyć system komunikacji jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Obecne spotkania są pierwszym z trzech etapów konsultacji społecznych projektu KAZM. Po nich – wstępnie w październiku – mieszkańcom przedstawione zostaną sprawozdania z poprzednich rozmów. Wykonawca odniesie się też do zgłaszanych mu uwag i propozycji. Ostatnia runda konsultacji planowana jest na lipiec przyszłego roku – wtedy społeczności Zagłębia Miedziowego zaprezentowane zostaną założenia wariantu rekomendowanego przez autorów studium.