Ostatnie konsultacje w sprawie kolei Lubin – Polkowice – Głogów

4861

Pociągi do Polkowic ominą centrum tego miasta i pojadą przez strefę ekonomiczną – tak wygląda ostateczny plan przebiegu nowej linii kolejowej z Lubina do Głogowa. Jutro zorganizowane zostanie ostatnie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców zainteresowanych tym projektem.

Przypomnijmy, nowa linia kolejowa do Polkowic jest częścią większego przedsięwzięcia, czyli Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego (KAZM). Jeszcze niedawno jako optymalny wskazywano wariant, który zakładał poprowadzenie tej trasy przez centrum Polkowic. To jednak uległo zmianie.

– Przeprowadzone w ostatnim czasie dodatkowe analizy spowodowały zmianę wariantu inwestycyjnego: ostatecznie rekomendowany został wariant zakładający przebieg przez strefę ekonomiczną w Polkowicach oraz przez teren gmin Radwanice i Gaworzyce – informuje Paweł Rydzyński z firmy Infra – Centrum Doradztwa, która opracowuje studium wykonalności KAZM.

W pracach nad wytyczeniem nowego szlaku kolejowego brane były opinie lokalnych samorządów i mieszkańców, którzy uczestniczyli w dwóch turach konsultacji, przeprowadzonych w zeszłym roku. Zaplanowane na 13 września spotkanie będzie już ostatnim. Odbędzie się ono o godz. 17 na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Autorzy studium przedstawią szczegóły wybranego wariantu. Zakłada on budowę nowej linii kolejowej na odcinku Lubin – Polkowice – Gaworzyce. W Polkowicach kolej przechodzić ma przez obszar strefy ekonomicznej: stacja w Polkowicach zlokalizowana będzie w rejonie przejazdu kolejowego, blisko zakładu Volkswagen Motor Polska.

Mapę w dużej rozdzielczości do 18 września włącznie można pobrać TUTAJ.

źródło: polkowice.eu

Pomiędzy Polkowicami i Gaworzycami powstaną trzy przystanki kolejowe: Sieroszowice, Buczyna i Radwanice.

Na odcinku Gaworzyce – Głogów wykorzystany zostanie istniejący, zamknięty obecnie dla ruchu pasażerskiego, fragment linii kolejowej nr 14. Odbudowana zostanie stacja Gaworzyce oraz przystanki Kłobuczyn, Nielubia i Żukowice. Natomiast na odcinku pomiędzy Lubinem i Polkowicami wybudowany zostanie przystanek Szklary Górne.

Długość linii Lubin – Polkowice – Gaworzyce wyniesie 35,4 km, a przewidywana długość całego połączenia kolejowego Lubina z Głogowem przez Polkowice to 57,7 km.

Nowa linia będzie dwutorowa i zelektryfikowana, a prędkość maksymalna pociągów pasażerskich wynosić będzie 120 km/godz. Odcinek Gaworzyce – Głogów również zostanie zelektryfikowany i wybudowany na nim zostanie drugi tor. Inwestycja zakłada też budowę drugiego toru na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, w związku z czym na przystankach wzdłuż tej trasy budowane będą nowe perony.