Mimo zimowej przerwy praca przy S3 wciąż trwa

7674

Choć zgodnie z kontraktem wykonawca drogi ekspresowej S3 w tzw. przerwie zimowej od 15 grudnia do 15 marca nie musi pracować, to jednak plac budowy między Lubinem a Polkowicami nie opustoszał. Wprawdzie w węższym zakresie niż zwykle, ale działania są wciąż prowadzone. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wszystko przebiega zgodnie z planem.

14-kilometrowym odcinkiem ekspresówki łączącego Lubin z Kaźmierzowem koło Polkowic powinniśmy już jeździć od połowy 2018 roku. Ówczesny wykonawca, czyli włosko-polskie konsorcjum firm Salini&Pribex nie oddało inwestycji do użytku w wyznaczonym terminie. Ostatecznie GDDKiA, jako główny inwestor, została zmuszona do zerwania umowy z wykonawcą, którego miejsce wiosną ubiegłego roku zajęła spółka Mota-Engil. Do ukończenia pozostało ok. 25 procent prac.

Pod koniec listopada do ruchu udostępniona została 6-kilometrowa nitka S3

– Udostępnionych zostało sześć kilometrów jezdni południowej, tj. jezdni w kierunku Legnicy, wyposażonej w trzy pasy ruchu i pas awaryjny. W pełnym zakresie udostępniono także węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). Na węźle Lubin Północ otwarto wszystkie łącznice, za wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której przewidziany został objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe – informuje Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału GDDKiA. – Na pozostałej części tego odcinka wykonawca prowadził zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne) oraz wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału) – dodaje przedstawicielka Dyrekcji. 

Zgodnie z nową umową obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Za kończenie robót przewidziane jest w drugim kwartale tego roku.

Oprócz lubińsko-polkowickiego odcinka S3 na Dolnym Śląsku prowadzone są także prace przy budowie dwóch innych fragmentów ekspresówki. Na trasie jednego z nich trwa drążenie najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce.

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)

W październiku 2018 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w drugiej połowie 2023 r., natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022 r. S3 Bolków – Kamienna Góra Północ  W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km.

– Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana – wylicza Szumiata. 

Magdalena Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu

–  Na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ przeprowadzono nadzory środowiskowe i archeologiczne, prace geodezyjne oraz wycinkę drzew i krzewów. Rozpoczęto również odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, a także zakończono rozbiórkę obiektów. 5 grudnia br. rozpoczęło się drążenie dłuższego tunelu (TS-26) – dodaje.

S3 Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa)

Odcinek o długości ok. 15,3 km, tak jak poprzedni, będzie miał po dwa pasy ruchu w obie strony wraz z pasami awaryjnymi. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) odhumusowano przyszły pas drogowy. Z kolei na węźle Kamienna Góra Południe przy użyciu palownicy rozpoczęto stabilizowanie podmokłego terenu i wzmacnianie podłoża pod budowany w tym miejscu węzeł drogowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to pierwsza połowa 2022 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.