Lubin finansowo wesprze pomysł kolei aglomeracyjnej

1464

Lubińscy radni postanowili pomóc województwu dolnośląskiemu w realizacji idei Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. W finansowych planach miasta zarezerwowali na to 150 tys. zł.

Fot. materiały prasowe

KAZM ma przybrać postać pętli łączącej Lubin, Polkowice i Głogów i prowadzącej z powrotem do Lubina przez Rudną. Aby to było możliwe, trzeba nie tylko dobudować tor do istniejącej linii 289, ale też wybudować nową trasę, biegnącą przez Polkowice.

Władze województwa zabiegają o to, by miedziowa kolej znalazła się w programie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych. To możliwe pod jednym warunkiem: Dolny Śląsk musi najpierw we własnym zakresie stworzyć studium wykonalności. Zarząd województwa zwrócił się do miedziowych samorządów z propozycją współpracy. Podczas prezentacji koncepcji KAZM lokalni włodarze zadeklarowali finansową pomoc.

źródło: UMWD

W gminnych planach finansowych ujęli już KAZM radni Głogowa i Polkowic. Teraz, na ostatniej sesji, podobną uchwałę zatwierdzili lubińscy rajcy. W budżetach na lata 2021-23 zarezerwowali w kolejno 46, 46 i 58 tys. zł, przeznaczone na dofinansowanie opracowania studium wykonalności KAZM. Wydatki te zostały też wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

– Wydaliśmy ponad dziesięć milionów złotych na przywrócenie kolei do Lubina i zniknięcie busów pokazuje, jak bardzo była ona mieszkańcom potrzebna. W pełni popieramy ten projekt i od początku byliśmy gotowi go współfinansować. Przychylność radnych pozwoli na wsparcie przygotowania dokumentacji dotyczącej budowy linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów, czyli pierwszego kroku do powstania tego węzła w Zagłębiu Miedziowym – komentuje prezydent miasta Robert Raczyński.

– Bardzo się cieszę, że samorządy Zagłębia Miedziowego chcą partycypować w projekcie budowy kolei aglomeracyjnej i dziękuję władzom Głogowa, Polkowic, a teraz Lubina za to, że od deklaracji wsparcia przeszły do działania. Mam nadzieję, że i pozostałe samorządy dołączą do nas. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie tylko subregionu, ale i całego Dolnego Śląska – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Urząd Marszałkowski czeka jeszcze na podobne uchwały radnych z Legnicy, gminy Jerzmanowa, gminy wiejskiej Lubin i gminy Rudna. Jeśli te samorządy dołożą swoje cegiełki, można będzie ogłaszać przetarg na wybór wykonawcy studium. Koszt opracowania tej części dokumentacji KAZM to 4 mln zł. Natomiast sama budowa aglomeracyjnej kolei oznaczać będzie dla PKP PLK wydatek rzędu nawet 1,2 miliarda zł.