Ile mostów będzie miała Ścinawa?

3014

We wrześniu podpisana została umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego w Ścinawie. Jednym z elementów inwestycji jest most łączący oba brzegi Odry. Pod koniec października poinformowano o budowie przeprawy w tym miejscu w ramach programu „Mosty dla regionów”. Inwestycja ma kosztować około 100 mln zł. Czy to oznacza, że powstaną dwa mosty łączące powiaty lubiński i wołowski?

Przypomnijmy, że jeszcze w kwietniu w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podpisano list intencyjny w sprawie stopnia wodnego w Ścinawie. Podpisali go przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz wojewoda dolnośląski.

18 września prezes Wód Polskich Przemysław Daca uroczyście podpisał umowę na zaprojektowanie nowego stopnia wodnego w Ścinawie. Konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy – jako lider – wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. ma od tamtego czasu 43 miesiące na wykonanie projektu, czyli powinien on być gotowy do 18 kwietnia 2023 roku. Oprócz projektu budowlanego i wykonawczego wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, a później będzie jeszcze nadzorować roboty budowlane do 2027 roku.

29 października 100 mln zł na budowę mostu w Ścinawie w ramach nowej obwodnicy miasta zadeklarował obecny w Ścinawie Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W ramach tego projektu 80% kosztów budowy i potrzebnej dokumentacji tej przeprawy pokryje rząd w ramach projektu „Mosty dla regionów”. Sprawdziliśmy, czy to dwie różne inwestycje.

– 21 listopada 2019 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem stron reprezentujących sygnatariuszy listu intencyjnego (DSDIK, GDDKiA, PGW WP RZGW we Wrocławiu) podpisanego 26 kwietnia 2019 r. Przedstawiciele Wód Polskich przekazali harmonogram prac dotyczący wykonania dokumentacji projektowej dla stopnia wodnego Ścinawa oraz wskazali preferowany wariant lokalizacyjny stopnia wstępnie uwzględniający również budowę obiektu mostowego w ciągu planowanej obwodnicy Ścinawy, do czego pozostałe strony nie miały zastrzeżeń – informuje Anna Tarka, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Firma zajmująca się projektowaniem stopnia wodnego prowadzi nadal analizy i badania, dlatego na tym etapie nie można jednoznacznie wskazać lokalizacji stopnia wodnego.

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

– Ostateczna decyzja, czy most będzie projektowany w ramach budowy stopnia wodnego, czy w odrębnej lokalizacji zostanie podjęta po przeprowadzeniu przez wykonawcę wszystkich niezbędnych analiz. W przypadku wyboru innej lokalizacji żadna ze stron nie zakłada jednak budowy dwóch mostów – wyjaśnia Anna Tarka.

Projekt ma być gotowy do 2023 roku. Oprócz projektu budowlanego i wykonawczego wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, a później będzie jeszcze nadzorować roboty budowlane do 2027 roku.

Po zakończeniu budowy, stopień wodny Ścinawa ma być kolejnym po Lubiążu stopniem wodnym na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Warto dodać, że w listopadzie 2021 r. zakończy się remont obecnego mostu na drodze krajowej nr 36.