Budowa S3 idzie zgodnie z planem. Otwarcie jeszcze w tym roku

8374

Jak utrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, do końca listopada tego roku kierowcy powinni już jeździć 14-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S3 między Lubinem a Polkowicami. Obecnie prace  prowadzone są na kilku frontach i przebiegają zgodnie z planem. Przyglądamy się też postępom prac przy budowie dwóch innych odcinków S3 na Dolnym Śląsku.

Sieć dróg krajowych w województwie dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym jest ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. – Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – tłumaczy Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Obecnie w realizacji są trzy odcinki drogi ekspresowej S3.

S3 Kaźmierzów – Lubin

Ten odcinek najbardziej interesuje mieszkańców z naszego powiatu. Do użytku powinien być oddany już ponad trzy lata temu. Tak się jednak nie stało, a winą za taki stan rzeczy obarczono pierwszego wykonawcę (włosko-polskie konsorcjum firm Salini&Pribex), z którym główny inwestor, czyli GDDKIA, zerwał umowę. Odkąd na plac budowy weszła nowa spółka Mota Engil prace prowadzone są bez większych zastrzeżeń.

– W zakresie robót drogowych trwa m.in. układanie warstw nawierzchni na trasie głównej, profilowanie skarp i terenów płaskich. Prace mostowe związane są m.in. z umacnianiem stożków, dylatacjami czy wykonywaniem asfaltu na obiektach. Roboty branżowe dotyczą m.in. montażu stacji transformatorowej na węźle Lubin Północ, wykonywania dojazdów i wyjazdów ze zbiorników retencyjnych czy prac przy kanalizacji deszczowej – wylicza Magdalena Szumiata.

Przypomnijmy, że od kwietnia tego roku kierowcy mogą już korzystać z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 331 (DW331). Jej przebudowa obejmowała ponad 500-metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskim. Otwarcie DW331 znacząco wpłynęło na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadziło częściowo ruch ciężarowy poza obszar miasta.

Od pierwszego lipca natomiast wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na węźle Lubin Północ. Kierowcy jadący z Legnicy nie mają możliwości zjazdu z węzła Lubin Północ do Lubina, a wyjazd z miejscowości Szklary Górne i Lubin w kierunku Zielonej Góry jest możliwy poprzez węzeł Lubin Zachód.

Zgodnie z programem robót, zakończenie budowy i oddanie trasy do ruchu przewidziane jest w listopadzie tego roku. 

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa) 

W październiku 2018 r. GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w drugiej połowie 2023 r. Natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki zostanie udostępniony kierowcom do końca czerwca przyszłego roku.

S3 Bolków – Kamienna Góra Północ 

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.  Tunel TS-26 będzie docelowo najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej oraz budowy tuneli.

Tunele drogowe TS-26 i TS-32

Od grudnia 2020 r. trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 745 m metrów tunelu, a w nawie zachodniej ok. 708 metrów. Od marca br. trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 180 metrów kaloty (górna część tunelu) i w nawie zachodniej ok. 130 m kaloty. Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany jest wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana będzie żelbetowa konstrukcja tunelu o długości 320 m. Zakończono prace wykopowe przy tunelu oraz zabezpieczenie skarp. Obecnie będą realizowane roboty przy wstępnym betonowaniu.  

S3 Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa) 

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). 

W ostatnim tygodniu na terenie budowy pracowało ok. 250 jednostek sprzętowych takich jak m.in. : koparki, spycharki, wozidła, cementowozy itp. oraz ok. 790 osób. W zakresie robót mostowych prowadzone są prace zbrojarskie fundamentów, podpór oraz przyczółków i ustroju nośnego.

– W maju rozpoczęły się prace przy nasuwaniu obiektów inżynierskich. Warto dodać, że jest to technologia polegająca na budowaniu mostu segmentami. Budowanie tą metodą polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z wytwórni za przyczółkiem na kolejne podpory. Na wytwórni betonuje się około 25-metrowe segmenty o konstrukcji skrzynkowej. Po związaniu betonu spręża się je, następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody – wyjaśnia rzeczniczka GDDKiA.

– Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek (czyli stalowy dziób prowadzący). Jego zadaniem jest przedłużenie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska znajdujące się na głowicach filarów i opieranie powstającego mostu na kolejnych filarach. Gotowe elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego – dodaje.

Budowa S3 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Kolejne budowy w przygotowaniu

Mapa drogowa woj. dolnośląskiego wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy.

Magdalena Szumiata z GDDKiA we Wrocławiu

– W ciągu ostatnich latach udostępniliśmy kierowcom ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4 oraz dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8 – podkreśla przedstawicielka Dyrekcji.

Fot. GDDKiA