Tak kiedyś wyglądał Lubin

7

Jak co tydzień, prezentujemy czarno-białe pocztówki z dawnego Lubina. Tym razem znajdziecie na nich między innymi dworzec kolejowy oraz zamek i kaplicę zamkową.

Pocztówki przygotował i opisał Henryk Rusewicz. Niektóre pochodzą ze zbiorów Wojciecha Wiszniowskiego.

Lubińscy dragoni

Od 1849 roku w Lubinie stacjonował 4. Pułk Dragonów. Początkowo w mieście kwaterowały dwa szwadrony oraz sztab pułku, natomiast pozostałe pododdziały rozmieszczono w Chojnowie, Bytomiu Odrzańskim i Polkowicach. 27 stycznia 1889 r. rozkazem naczelnego dowództwa 4. Pułk Dragonów otrzymał nową nazwę – 4. Pułk Dragonów im. von Bredow (1. Śląski) – Dragoner-Regiment von Bredow (1. Schlesisches) Nr 4.

Po zakończeniu I wojny światowej, postanowieniami traktatu wersalskiego, Niemcy mogli utrzymywać jedynie 100-tysięczną armię zawodową. W związku z tym, 30 września 1919 roku, po 70 latach stacjonowania w Lubinie, 4. Pułk Dragonów von Bredow został rozwiązany.

To, że Lubin stał się oficjalnie miastem garnizonowym dla całego Regimentu Dragonów von Bredow, zawdzięczamy skutecznym zabiegom płk. Hanna von Weyhern, z którego inicjatywy zbudowano tzw. Wielkie Koszary – obecnie Zespół Szkół nr 1 przy ul. Kościuszki. Jak się okazało, fakt ten miał kapitalne znaczenie dla małego prowincjonalnego miasteczka.

Widoczni na pocztówce dragoni z lubińskiego garnizonu paradują w szyku marszowym przez Polkwitzerstrasse (późniejsza Hindenburgstrasse, a obecnie Skłodowskiej-Curie). Czoło kolumny marszowej jest już w Breitestrasse (Tysiąclecia). Kolumna zmierza, więc w kierunku rynku. W głębi po lewej stronie pocztówki, w górnym rogu, hotel „Pod Lwem”.

Dworzec kolejowy

Budowę dworca kolejowego w Lubinie ukończono w roku 1869. Jako ciekawostkę należy przypomnieć, że liczba ówczesnych mieszkańców miasta oscylowała w granicach ok. 4500 osób. Nasza pocztówka jest wprawdzie o 50 lat „młodsza” od dworca, ale liczba pasażerów czekających na nadjeżdżający pociąg wydaje się niemała. Zaciekawienie uważnego obserwatora pocztówki może wzbudzać postać mężczyzny na dachu dworca, wszakże nie wydaje się on być kominiarzem. Pasażerom oczekującym na pociąg swoją gościnę oferował dworcowy bufet Oskara Raupacha. Istniała też możliwość telefonicznej rezerwacji stolików, pod nr telefonu 80.

Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Realgymnasium

Decyzję o budowie nowego nowej szkoły średniej rada miejska Lubina podjęła już w 1907 roku, a uroczystego jej otwarcia dokonano 6 maja 1911 roku. Pierwszym dyrektorem nowego Realgymnasium został dr Caspari, który funkcję tę pełnił już od 1 października 1907 r. do 19 stycznia 1918 r.

Przedstawiona pocztówka jest rzadka z dwóch powodów. Powód pierwszy to ukazanie Realgymnasium od strony tylnej. Ujęcia takie, w dodatku wykonane z bliska, należą do rzadkości. Zdjęcie wykonano z ulicy Faulhaberstrasse (Sienkiewicza). Drugim jest fakt, że korespondencja pisana jest w języku francuskim.

Zamek piastowski i kaplica zamkowa

Na pocztówce widok starego zamku i kościoła katolickiego. Prezentowana widokówka to typowa „księżycówka”. Pocztówki takie były wydawane w latach 1898-1901 praktycznie przez wszystkie kraje. „Księżycówka” wydawana była w technice światłodruku, a tym, co ją wyróżniało na pierwszy rzut oka, był okrągły księżyc na niebie, którego nie sposób było nie zauważyć.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość