Tagi: Starostwo Powiatowe

Usługi asystentów za dwa złote

Tylko 2 zł zapłacą niepełnosprawni za godzinę usługi asystenckiej. Asystenci ułatwią wyjście z domu, potowarzyszą na spacerze, pomogą załatwić sprawy urzędowe i zrobić zakupy, a nawet przeczytają prasę osobom niezdolnym do samodzielnego czytania. Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału projekcie, w ramach którego niepełnosprawni mieszkańcy m.in. powiatu lubińskiego mogą wykupić usługi asystenckie po niewielkiej cenie – dwóch…

Ścinawa odśnieży drogi w Rudnej?

Na ostatniej sesji radni powiatu lubińskiego podjęli decyzję o powierzeniu gminie Ścinawa zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna. W uzasadnieniu stwierdzono, że tamtejsze drogi powiatowe mają lokalny charakter i nie prowadzą do siedziby powiatu. Ścinawa miałaby odpowiadać za letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz za przydrożną zieleń, pobocza,…

Nie czekają na gotowe

„Znów jesieni przyszła pora, z nią jak zwykle Dzień Seniora, w kim się jeszcze plącze dusza, ten na Dzień Seniora rusza”. Na zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Osieku Powiatowy Dzień Seniora przybyli licznie seniorzy i zaproszeni przez nich goście.      W świetlicy, w kameralnej sali zebrali się sami dojrzali dojrzałe panie, dojrzali panowie kształtów raczej okrągłych,…

Starostwo ogłasza wyniki aukcji

Starostwo Powiatowe w Lubinie ogłasza wyniki II aukcji o sprzedaży składników majątku ruchomego. W dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali 301 zebrała się Komisja powołana Zarządzeniem nr 10/2014 Starosty Lubińskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji dotyczącej sprzedaży składników…