Sprawy urzędowe załatwisz przez internet

Chcesz zarejestrować się do urzędu pracy bez kolejki? Brakuje ci zaświadczenia do zakładu pracy lub ZUS-u? A może chcesz załatwić inną sprawę, np. złożyć ofertę pracy? Załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek – Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zachęca do korzystania z bezpłatnej platformy internetowej praca.gov.pl.

Usługi elektroniczne adresowane są w szczególności do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Jedną z najbardziej popularnych usług elektronicznych jest obsługa wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, która realizowana jest na dwa sposoby:

I sposób – tzw. „uproszczony”, adresowany jest do wszystkich osób mających dostęp
do Internetu, które wypełnią wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej i prześlą go do urzędu pracy oraz umówią
się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz złożenia podpisu.

II sposóbtzw. „pełna rejestracja internetowa”, dedykowany dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy i załączeniu do wniosku zeskanowanych wszystkich dokumentów (oryginałów) wymaganych do rejestracji. Wniosek i załączniki należy podpisać „bezpiecznym podpisem elektronicznym” lub „profilem zaufanym ePUAP” i przesłać do właściwego powiatowego urzędu pracy. Wnioskodawca ma również możliwość określenia formy w jakiej chciałby otrzymywać pisma urzędowe – za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przez operatora pocztowego.

Poniżej przedstawiamy różnice między elektroniczną rejestracją a zgłoszeniem elektronicznym do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Forma usługi

Wizyta w urzędzie

Wymagana forma dokumentów

Wymagana forma podpisu wniosku

Data rejestracji

I sposób:

Zgłoszenie elektroniczne do rejestracji w urzędzie

TAK

Oryginały dokumentów przedłożone pracownikowi urzędu

osobisty podpis bezrobotnego/ poszukującego pracy złożony przy pracowniku PUP

Z dniem zgłoszenia się do rejestracji z kompletem dokumentów i własnoręcznym podpisaniu przekazanych danych i oświadczeń

II sposób:

Rejestracja przez

Internet

NIE

Zeskanowane dokumenty załączone do formularza rejestracyjnego

– bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub
– potwierdzony profil zaufany e-PUAP

Z dniem złożenia wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczeń, opatrzonego podpisem lub profilem zaufanym

Jakie jeszcze sprawy załatwisz w naszym urzędzie przez internet?

Na stronę www.praca.gov.pl zapraszamy także pracodawców, którzy chcieliby złożyć w postaci elektronicznej pismo do urzędu, wnioski elektroniczne dotyczące usług i instrumentów rynku pracy lub zgłosić ofertę pracy.

Poniżej przedstawiamy wykaz usług elektronicznych, dostępnych w lubińskim urzędzie pracy:

Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy:

 • Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRB)

 • Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna
  lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)

 • Wniosek o przelew świadczenia na konto (PSZ-PSK)

 • Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia (PSZ-ZGB)

 • Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej (PSZ-WPSB)

 • Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP)

 • Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania (PSZ-WPD)

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ)

Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu: 

 • Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PSZ-WBZAT)

 • Wniosek o skierowanie na szkolenie (PSZ-WSI)

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PSZ-WZUZS)

 • Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej (PSZ-ZRGD)

Zgłoszenie oferty pracy:

 • Zgłoszenie oferty pracy (PSZ-ZOPP)

 • Zgłoszenie stażu lub praktyki (PSZ-ZOPS)

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi:

 • Republiki Armenii,

 • Republiki Białorusi,

 • Republiki Gruzji,

 • Republiki Mołdowy,

 • Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC)

Inne pisma do urzędu:

 • Podania,

 • Pisma ogólne,

 • Zapytania.

Wniesienie sprawy do urzędu wymaga posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. ePUAP, to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dzięki, której możesz korzystać z usług elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Profil Zaufany można wyrobić zakładając konto na stronie www.epuap.gov.pl, następnie w ciągu 14 dni od założenia konta należy potwierdzić swoje dane osobowe w wyznaczonych poniżej punktach:

 • ZUS Inspektorat w Lubinie, ul Drzymały 12,

 • Urząd Skarbowy w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94,

 • Idea Bank w Lubinie – ul. Rynek 19-20.

Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu oraz korzystanie z niego (składanie podpisów) jest całkowicie bezpłatne. Profil zaufany ważny jest przez 3 lata, później można przedłużyć jego ważność o kolejne 3 lata.

WAŻNE! Zeskanowane pismo/podanie, które będzie podpisane odręcznie a następnie przesłane do urzędu w wersji elektronicznej (mailem) będzie uznane przez urząd za niepodpisane. 

Bożena Głowińska/PUP Lubin

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz