Policjanci zapraszają w swoje szeregi

2

Dni otwarte w lubińskiej komendzie obędą się dzisiaj, 5 marca we wtorek i 7 marca w czwartek. W dniach 5 i 7 marca 2019 r. w godz. 08.00 – 15.00. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w szeregi policji.

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213, (76) 8406-214.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie do służby w policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

Kandydaci do służby w policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość