ZUS grozi grzywną za niezgłoszone umowy

917

Ponad 3 tys. umów o dzieło trafiło już do nowego rejestru, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia zgłaszanie takich kontraktów jest obowiązkowe.

Fot. Pixabay

Na zgłoszenie zawartej przez siebie umowy o dzieło płatnicy składek i zwykli obywatele mają siedem dni. Pisaliśmy o tym tutaj. ZUS podkreśla, że niezarejestrowana umowa może przynieść karę w postaci grzywny.

– Jest to prawo, które ZUS może stosować i stosuje wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań, które w konsekwencji prowadzą do negatywnych skutków dla osób wykonujących umowę – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – ZUS może wystąpić z wnioskiem o ukaranie grzywną do sądu i to sąd ostatecznie rozstrzyga o nałożeniu tej kary, biorąc pod uwagę, czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania czy też zaniechania – wyjaśnia.

Ewidencja obejmuje wyłącznie umowy zawarte po 1 stycznia 2021 r. 

– Trzeba pamiętać, że obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to czy zostały zawarte ustnie czy w formie pisemnej – dodaje rzeczniczka Zakładu.