Zlikwidowano prawie 100 tys. miejsc pracy

283

Prawie 94 tysiące miejsc pracy zlikwidowano w drugim kwartale 2020 roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o 22 procent mniej w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku. Jednak znikanie stanowisk miało z czasem coraz większy związek z epidemią koronawirusa.

Fot. Pixabay

Pod koniec czerwca liczba pracujących była o 2,7 proc. niższa niż pod koniec marca 2020 r. W drugim kwartale tego roku zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy. To o ponad jedną piątą mniej niż w pierwszym kwartale 2020 r. Miejsca pracy likwidowano najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu; w naprawie pojazdów samochodowych oraz budownictwie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności, PKD).

Zdaniem ekspertów w porównaniu z pierwszym kwartałem nastąpił wzrost skali likwidacji miejsc pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Miało miejsce niemal wyłącznie w sektorze prywatnym.