zDolni Ślązacy wyróżnieni

1713

W auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów „zDolny Ślązak. W tym roku jury wyłoniono 388 zwycięzców. W tym doborowym towarzystwie znalazło się również sześciu reprezentantów powiatu lubińskiego.

Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki.

– Udział w konkursach to dla młodzieży doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich. W roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665.

Wyłoniono 388 laureatów: w tym 1 laureata pięciokrotnego, 2 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 24 laureatów dwukrotnych oraz 300 jednokrotnych.

W gronie zwycięzców znalazło się sześcioro uczniów z naszego powiatu: Marcel Ziółkowski (język polski) i Alicja Abramczyk (język niemiecki) ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Hubert Dulski (biologia) ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie, Maja Lipiński (język niemiecki) z Niepublicznej Szkoły Podstawowej SMS Zagłębie Lubin, Krzysztof Kurzydło (matematyka) ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie oraz Krzysztof Wołoszyn ze Szkoły Podstawowej w Rudnej.

Alicja Abramczyk, laureatka konkursu „Zdolny Ślązak”, uczennica ósmej klasy SP nr 1 w Lubinie

– Córka uczy się języka niemieckiego w szkole od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale oprócz tego bardzo dużo rozmawia ze znajomymi przez telefon i przez Internet. Nawet nie wiem dokładnie, z jakich zakątków świata są te osoby – przyznaje Edyta Abramczyk, mama Alicji, jednej z tegorocznych laureatek konkursu „Zdolny Ślązak”, uczennicy ósmej klasy SP nr 1 w Lubinie.

Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

Laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Organizatorem konkursów jest dolnośląski kurator oświaty we współpracy z samorządem Województwa Dolnośląskiego. Realizuje je natomiast Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot. UMWD, archiwa prywatne