Zarząd powiatu lubińskiego skwitowany

3559

Radni powiatu lubińskiego spotkali się dziś na jednej z najważniejszych sesji w roku. W porządku obrad znalazło się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla władz samorządu.

Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, dotyczyło działalności powiatu w roku 2021. Skwitowany został zatem zarząd powiatu pod przewodnictwem zmarłego starosty, Adama Myrdy. Przedtem radni zapoznali się z obszernym raportem o stanie samorządu.

Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium zagłosowało 14 z 23 obecnych dziś na sesji radnych. Dziewięć osób wstrzymało się od głosu. Podobnie przebiegło głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z powiatowych finansów.

– Sytuacja była skomplikowana, ponieważ towarzyszyła nam pandemia. To był więc trudny rok pod względem zdrowotnym, ale dla powiatu bezpieczny – pod względem jego funkcjonowania – komentuje starosta lubiński Paweł Kleszcz. – Powiat jest dziś w stabilnej sytuacji, rozpoczął wiele inwestycji, które się toczą i zamierzamy, korzystając ze środków zewnętrznych, zacząć kolejne.

Paweł Kleszcz, starosta lubiński (w środku)

– Jako radna uważam, że Starostwo Powiatowe pod egidą świętej pamięci pana Adama Myrdy i nowego, obecnego starosty, funkcjonuje dobrze. Rok 2021 zamknęliśmy wieloma rozpoczętymi inwestycjami, które będą kontynuowane. Miejmy nadzieję, że finał będzie taki, że z wielu tych zaplanowanych rzeczy będziemy zadowoleni – dodaje przewodnicząca rady Jadwiga Musiał.

Od lewej: wiceprzewodnicząca rady Barbara Skórzewska, przewodnicząca Jadwiga Musiał i wiceprzewodnicząca Dominika Chomont-Parzyńska

W odpowiedzi na pytania radnych opozycji starosta zadeklarował dziś także, że na kolejnej sesji przedstawi plan pracy kierowanego przez niego zarządu.

Fot. JD