Zarząd KGHM zaleca wypłatę dywidendy

2428

Trzy złote za akcję – taką propozycję przedstawi akcjonariuszom zarząd KGHM Polska Miedź SA. Spółka wydała w tej sprawie oficjalny komunikat.

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zapadnie na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KGHM

Władze spółki zarekomendowały, by wypłacony akcjonariuszom bonus wyniósł w sumie 600 mln zł. Pozostała część wypracowanego w 2021 r. zysku, czyli niemal 4,57 mld zł, zostanie przekazana na kapitał zapasowy przedsiębiorstwa. Wniosek zarządu został już zaaprobowany przez radę nadzorczą firmy. 

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

– czytamy w komunikacie KGHM.

Zgodnie z propozycją zarządu miedziowej spółki dywidenda miałaby być wypłacona 14 lipca tego roku.

fot. JD/archiwum