Zapisz dziecko przez internet – wkrótce ruszy rekrutacja do szkół podstawowych

2785

Rodzice po raz pierwszy zapiszą swoje dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Lubinie przez internet. To nowość wprowadzona na wzór zapisów do przedszkoli. Rekrutacja rozpocznie się dokładnie za tydzień, a zakończy się 16 marca. Jest przeznaczona dla 7-latków i dla niektórych 6-latków.

Fot. Pixabay

Urząd Miejski w Lubinie już w piątek 21 lutego uruchomi specjalną stronę internetową www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, poprzez którą prowadzony będzie nabór. Jednak zapisy rozpoczną się 24 lutego. Rodzice muszą wypełnić zgłoszenie w internecie, wydrukować je i złożyć w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania – tzw. obwodowej.

Mali lubinianie mają zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej i zostaną do niej przyjęci na podstawie właśnie tego zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej placówce.

Fot. Pixabay

Jeżeli ktoś chce wysłać swoje dziecko do szkoły innej niż obwodowa, również musi wypełnić niezbędny wniosek w internecie, wydrukować i z odpowiednimi oświadczeniami złożyć do 16 marca. Jednak do takiej placówki dziecko ma szanse zostać przyjęte, jeśli zostaną wolne miejsca. Maksymalnie można wybrać trzy placówki, a wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, automatycznie zostanie zapisane do swojej szkoły obwodowej.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, wszelkie niezbędne wnioski do wypełnienia znajdą w każdej lubińskiej szkole podstawowej.

Co ważne, jeśli mieszkający w Lubinie rodzice wybrali dla swojego dziecka podstawówkę inną niż prowadzona przez miasto, muszą powiadomić o tym szkołę obwodową.

Fot. Pixabay

25 marca wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół. Do 1 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić, że ich dziecko będzie uczęszczać do placówki, do której się dostało. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną wolne miejsca w szkołach.

W Lubinie jest dziewięć publicznych szkół podstawowych podlegających miastu, w tym dwie z oddziałami integracyjnymi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: SP nr 1 i 3.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji.

Zasady rekrutacja szkoły podstawowe 2020-2021