Zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie – trwa nabór

125

Rozpoczął się nabór do dwóch programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie organizuje spotkania dla osób, które mają trudności w opanowaniu negatywnych emocji, jak złość, gniew, irytacja, reagują złością w sytuacjach konfliktowych, używają siły względem najbliższych.

Fot. Pixabay

Rekrutacja do programu psychologiczno-terapeutycznego oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych trwa do 1 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pcpr@powiat-lubin.pl lub telefonicznie 76 847 96 92 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Udział w obu programach jest bezpłatny. Zajęcia rozpoczną się w czerwcu.

Program psychologiczno-terapeutyczny adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, które zgłoszą się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje oraz które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele programu psychologiczno-terapeutycznego jest:

– zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,

– poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,

– zwiększenie umiejętności społecznych, utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Do programu kwalifikowane są:

– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

– osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

– osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Udział w programie umożliwi:

– dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc w rodzinie,

– rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,

– zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,

– kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,

– zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,

– przeanalizowanie sytuacji konfliktowych i wypracowanie dla nich rozwiązań, które pozwolą na poszanowanie praw i godności drugiego człowieka,

– uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kandydaci do udziału w obu programach muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Dodatkowych informacji dotyczących programów udzielają Justyna Miter oraz Elżbieta Kowalska od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 76 847 96 92.