Z miłości do ziemi….

296

„Z miłości do ziemi” – pod takim tytułem przez cały rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej trwa projekt edukacyjny.

W ramach tego projektu młodzież bierze udział w różnych konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Akcje, warsztaty i szkolenia skierowane do uczniów w ramach projektu mają na celu podnoszenie ich kompetencji zawodowych, uczą kreatywności, otwartości na nowinki techniczne i poszerzają zainteresowania.

Jednym z projektów edukacyjnych, który został rozpoczęty jeszcze w ubiegłym roku szkolnym jest „Chroniąc pszczoły dbasz o siebie”. W październiku tego roku w ramach dalej trwającego projektu odbyło się otwarcie pasieki. Założenie tej pasieki było priorytetem, ponieważ poprzez pracę uczniów przy pasiece oraz udział w warsztatach pszczelarskich wzrośnie zainteresowanie pszczelarstwem oraz zwiększy się poziom wrażliwości na problemy związane z utrzymaniem tych bardzo ważnych dla życia człowieka owadów. Założona pasieka służyła będzie również do celów edukacyjnych lokalnemu społeczeństwu.

W szkole odbywają się też różnorodne warsztaty, podczas których uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności związane ze specyfiką zawodu. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz rolnik organizuje się warsztaty przeprowadzane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubinie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rudnej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, KRUS w Polkowicach oraz wiele innych.

Bogata oferta warsztatów profilaktycznych i zdrowotnych dla młodzieży jest także mocną stroną działań tej placówki.

Konkursy i olimpiady to także forma, w której młodzież bierze czynny udział. Oprócz konkursów szkolnych, na wyróżnienie zasługuje udział uczniów w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy. Uczennica Martyna Honc zajęła w tej Olimpiadzie I miejsce.

Najważniejszą uroczystością, która odbyła się w tym roku szkolnym było niewątpliwie nadanie imienia placówce, a także przekazanie sztandaru. Data uroczystości została wybrana nieprzypadkowo. Uroczystość odbyła się w 55. rocznicę istnienia szkoły, dlatego też 9 października 2019 r. zapisze się w historii placówki jako jeden z najważniejszych dni. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Władysława Szafera. Patron szkoły to postać wybitna, naukowiec, społecznik i obrońca przyrody. Uroczystość nadania imienia szkole Władysława Szafera poprzedziła msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Rudnej.

Ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez Roberta Jakubika – dyrektora Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych MRiRW Aktu Nadania Imienia Szkole a następnie przekazanie przez fundatora na ręce pani dyrektor sztandaru z wyhaftowanym wizerunkiem Władysława Szafera. Potem nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia przez panią dyrektor sztandaru społeczności szkolnej, jako symbolu patriotyzmu, honoru i jedności. Następnie przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.

30 stycznia Samorząd Uczniowski przygotował apel, podsumowujący pracę szkoły w semestrze pierwszym. 

Istotną częścią apelu było wyróżnienie uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, wzorową frekwencję i dobre wyniki w nauce, a także duże zaangażowanie w życie szkoły. Wszyscy uczniowie, kształcący się w zawodzie kucharz, którzy uczestniczyli w szkolnym konkursie kulinarnym „Świąteczne smaki” otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez KOWR we Wrocławiu. 

Drugą częścią spotkania, które wzbudziło ogromne zainteresowanie uczniów, było omówienie przez Artura Mackiewicza i Kamilę Milecką zadań KOWR-u, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i statusu rolnika indywidualnego.

Goście z KOWR-u zostali zaproszeni na Szkolny Piknik Rolniczy, który odbędzie się 8 maja.

Wkrótce, jak co roku, szkoła będzie prowadziła nabór do klas technikum w zawodach: technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: kucharz i rolnik. Ponadto od marca tego roku rusza Kurs Kombajnisty, a nabór na następną edycję tego kursu odbędzie się w maju. 

Źródło: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej


POWIĄZANE ARTYKUŁY