Wzrost płacy minimalnej

300

Od wielu, wielu lat w naszym kraju wzrasta wartość płacy minimalnej, co cieszy przede wszystkim tych z nas, którzy zarabiają najmniej.

Fot. Pixabay

Minimalne wynagrodzenie to najniższe miesięczne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać pracownik zatrudniony na pełnym etacie, natomiast minimalną stawkę godzinową ma otrzymać osoba wykonująca pracę w ramach umów zleceń lub umów o świadczenie usług.

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600 zł brutto – to o 350 zł brutto więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że najmniej zarabiający będą dostawać na rękę około 1 920 złotych. Podwyżka ta niesie za sobą również wzrost stawki minimalnej godzinowej, tj. z 14,70 złotych na 17 złotych brutto (dotyczy umów zleceń).

Nowością jest też, że do minimalnej kwoty 2 600 nie wlicza się dodatku stażowego, tzw. dodatku za wysługę lat. Wzrost płacy minimalnej wpływa pozytywnie nie tylko na bieżącą sytuację materialną osób zarabiających najmniej, ale również na ich przyszłość, ponieważ wraz ze wzrostem wynagrodzenia, rosną także składki emerytalne.

Poniżej przedstawiamy minimalne wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni lat 2010-2020

Rok

Minimalne wynagrodzenie

Stawka godzinowa

Wzrost wynagrodzenia / stawki godzinowej o kwotę

2020

2 600

17,00

350,- ; 2,30/h

2019

2 250

14,70

150,- ; 1,00/h

2018

2 100

13,70

100,- 0,70/h

2017

2 000

13,00

150,-

2016

1 850

100,-

2015

1 750

70,-

2014

1 680

80,-

2013

1 600

100,-

2012

1 500

114,-

2011

1 386

69,-

2010

1 317

W ciągu 10 ostatnich lat, płaca minimalna z roku na rok nieznacznie zmieniała swoją wysokość o ok. 60 – 120 złotych, natomiast od 2016 r. wynagrodzenie to zwiększało się o 100 – 150 złotych.

W skali tych ostatnich paru lat (2016–2020) płaca minimalna wzrosła o 850 złotych.

To nie wszystko, ponieważ zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, płaca minimalna w kolejnych latach ma rosnąć stopniowo, aż do osiągnięcia poziomu 4000 złotych brutto.

Prognozowane kwoty minimalnego wynagrodzenia na lata 2021-2024

Graniczne daty

Stawki płacy minimalnej

Przewidywany wzrost wynagrodzenia o kwotę

1 stycznia 2020

2 600 zł

1 stycznia 2021

3 000 zł

400 ,-

1 stycznia 2022

ok. 3 330 zł

330,-

1 stycznia 2023

ok. 3 670 zł

340,-

1 stycznia 2024

4 000 zł

330,-

Wzrost płacy minimalnej to przede wszystkim podwyżka wynagrodzeń ludzi najmniej wykwalifikowanych, czyli ogrodników, konserwatorów, ekip sprzątających czy firm ochroniarskich, którzy są zatrudniani do prac prostych lub w okresie próbnym w celu sprawdzenia umiejętności nowego pracownika. Minimalne wynagrodzenie występuje też
w branży handlowej, gastronomicznej, hotelarskiej.

Od początku stycznia 2020 r. do urzędu wpłynęły już 34 nowe oferty zatrudnienia, dysponujemy 81 nowymi wolnymi miejscami pracy. Porównywalnie w tym okresie w 2019 r. wpłynęły 42 oferty na 109 miejsc pracy.

W ofertach pracy zgłaszanych do urzędu, już pod koniec 2019 r. pracodawcy podawali wyższe wynagrodzenie minimalne, zgodne z obowiązującymi zmianami, jeśli przewidziane zatrudnienie miało nastąpić w nowym roku.

Sytuacja demograficzna, która nie ulega zmianie w ostatnich latach, powoduje że na rynku pracy mamy do czynienia z niedoborem pracowników. Niezależnie od poziomu pensji minimalnej – zapotrzebowanie na pracę pozostanie wysokie i niezaspokojone wewnętrznymi zasobami ludnościowymi. Nie oznacza to jednak, że poziom pensji minimalnej może pozostać bez wpływu na rynek pracy, gdyż istnieje ryzyko wzrostu szarej strefy w zatrudnieniu, jak również w przypadku prac powtarzalnych jest to dodatkowy argument za zastępowaniem pracy ludzkiej innymi rozwiązaniami.

Należy dodać, że od początku roku 2020 zarejestrowało się 118 osób, a w 2019 r. (w tym samym czasie) zarejestrowało się 112 osób. Zatem ocenia się, że wzrost wysokości płacy minimalnej  nie powinien  prowadzić do masowego zamykania działalności gospodarczych.

Sporządziły: Bożena Głowińska, Natalia Samulska (PUP Lubin)