Wyjście ze strefy komfortu w programie „Nie jesteś sam”

105

Czym są zmiany i dlaczego tak bardzo się ich boimy. Najczęściej jest to związane z wyjściem poza tzw. strefę komfortu. Psychologia rozumie strefę komfortu jako bezpieczną sferę naszych nawyków i przyzwyczajeń, przestrzeń nam znaną, obejmującą to, z czym stykamy się na co dzień Mówi Ewa Sobolewska – psycholog, MOPS w Lubinie. Więcej w programie „Nie jesteś sam”.