Wrócił po przerwie

1864

Po przerwie wznowiono wydawanie kwartalnika dla dzieci „Park Pomysłów”. Jak zwykle można w nim znaleźć ciekawostki na temat przyrody, zabawy, zagadki czy kolorowanki. Czeka na najmłodszych między innymi w lubiński zoo.

Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Lubin i okolice, a tworzą go wspólnie: Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Muzeum Historyczne w Lubinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Pierwszy numer wydany został jesienią 2015, a każdy następny pojawiał się wraz z nastaniem nowej pory roku, aż do wydania letniego w 2018 roku. Teraz wydawnictwo powróciło. Aktualnie dostępny jest numer jesienny, a za kilka tygodni pojawi się wydanie zimowe.

Kwartalnik przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym lub młodszych, którym pomogą w czytaniu rodzice. Każde wydanie porusza zróżnicowane tematy. Współwydawcy przekazują młodym czytelnikom treści związane z działalnością własną. Centrum Edukacji Przyrodniczej zachęca do poznawania natury, mieszkańców lubińskiego zoo, zwierząt i roślin. Muzeum Historyczne przygotowuje strony poświęcone zagadnieniom historycznym czy atrakcjom i mieszkańcom parku Leśnego. Natomiast MPWiK, z pomocą znanego dzieciom Miedzika, edukuje na temat prawidłowej segregacji odpadów.

W każdym numerze zamieszczone są nie tylko informacje, ale także ciekawe zadania, kolorowanki, rebusy czy wykreślanki.

„Park Pomysłów” dystrybuowany jest przez każdego ze współwydawców. W lubińskim zoo – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie dostępny jest w kawiarni w parku Wrocławskim, a niekiedy można go zdobyć w konkursach na Facebooku.

Wszystkie numery kwartalnika można również znaleźć na stronie internetowej: https://issuu.com/stowarzyszenielubiniokolice

FOT. ZOO Lubin