Wnioski tylko do końca marca

187

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa I nabór wniosków na 2024 rok w ramach programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – moduł II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do 31 marca 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Wniosek o dofinansowanie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/ lub w siedzibie PCPR w Lubinie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną.

Warunki uczestnictwa w programie w module II:

1. Znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

2. Nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel. 76-847-96-86.

Kontakt z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

AUTOR: PCPR w Lubinie


POWIĄZANE ARTYKUŁY