Wnioski do końca marca – program dla osób niepełnosprawnych

130

Trwa pierwszy nabór wniosków na 2020 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Pixabay

Do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020.

W bieżącym roku znacząco ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną.

Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa w Programie w MODULE II:

1. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

2. Nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 76 847 96 86 oraz drogą mailową na adres pcpr@powiat-lubin.pl.

PCPR zachęca jednocześnie do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.