Wniosek o przyłączenie gminy Wińsko na biurku wojewody

2510

Władze gminy Wińsko wznowiły starania o przeniesienie tego samorządu z powiatu wołowskiego do lubińskiego. Wniosek w tej sprawie trafił już do wojewody dolnośląskiego.

Fot. Urząd Gminy Wińsko

Przypomnijmy, gmina Wińsko od 2017 r. stara się o zmianę administracyjnych granic w naszym regionie tak, by należała do powiatu lubińskiego.

– Powiat wołowski nie dość, że blokuje rozwój naszej gminy, to jeszcze uniemożliwia jej zwykłe funkcjonowanie w wielu obszarach – wyjaśnia wójt Jolanta Krysowata-Zielnica. – Działania te mają na celu utrzymanie gminy Wińsko w powiecie wołowskim, a przez to osiąganie korzystniejszych dla powiatu wskaźników – np. bezrobocia, dochodów na głowę mieszkańca, gęstości zaludnienia, długości dróg – i uzyskiwanie w ten sposób wyższych danin ze Skarbu Państwa. Jednocześnie gmina Wińsko i jej mieszkańcy są pomijani w korzystaniu z tych środków. Nie pojawiamy się w ogóle w budżecie powiatu wołowskiego na kolejny rok – twierdzi wójt.

Te same argumenty Krysowata-Zielnica podała w piśmie do wojewody dolnośląskiego, w którym poprosiła o wznowienie prac nad wnioskiem o przeniesienie gminy do powiatu lubińskiego. W marcu zeszłego roku wójt złożyła wniosek o zawieszenie procedury z uwagi na ogłoszony wówczas stan zagrożenia epidemicznego. Wszystko wskazuje jednak na to, że kryzys wywołany przez wirus SARS-CoV-2 potrwa jeszcze długo, dlatego szefowa wińskiego samorządu postanowiła nie czekać.

– Mimo że pandemia trwa i nasila się, złożyliśmy wniosek do wojewody Jarosława Obremskiego o rozpatrzenie, zaopiniowanie i przekazanie naszego wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzje dotyczące mapy administracyjnej kraju rząd podejmuje raz w roku, do 31 lipca. Jeżeli zgodzi się na proponowaną przez wójt Wińska zmianę, gmina ta dołączy do naszego powiatu 1 stycznia 2022 r.