We wrześniu spadają limity dorabiania dla rencistów i emerytów

519

Jak co roku we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest co roku niższe niż w styczniu, kiedy płacone są trzynastki i premie roczne. Dlatego osoby, które są na emeryturze i nadal pracują, powinny zwracać uwagę na to, ile zarabiają.

Fot. Pixabay

Nie wszystkich limity dotyczą. Pilnować swoich dodatkowych dochodów muszą tylko ci seniorzy i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65. Powyżej tego wieku można dorabiać bez żadnych ograniczeń.

– Jak się zerknie na dane statystyczne, to wyraźnie widać, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał ogłaszane przez prezesa GUS jest co roku niższe niż w styczniu. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Pierwszy kwartał to czas, w którym pracownicy dostają trzynaste pensje lub roczne nagrody, a to ma wpływ na wysokość przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Limity dorabiania zależą od tej kwoty, którą podaje GUS, więc zwykle od września limity dorabiania dla naszych klientów są niższe – dodaje.

Wielu seniorów pracuje pomimo przejścia na emeryturę. Wśród pracujących emerytów przeważają kobiety, których emerytury są niekiedy znacząco niższe niż mężczyzn. Pracujące emerytki stanowią ok. 56 proc. dorabiających seniorów. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. Właśnie ta grupa może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. Pozostali muszą pilnować limitów, bo po ich przekroczeniu wypłata z ZUS zostanie zmniejszona lub zawieszona.

– Czuwać nad wysokością swoich zarobków muszą tylko te osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. W ich przypadku obowiązują, bowiem limity kwot, jakie można dodatkowo zarobić. Dlatego we wrześniu warto sprawdzić, czy nie zbliżyliśmy się za bardzo do górnego progu, żeby nasza wypłata z ZUS nie została zawieszona lub zmniejszona – wyjaśnia rzeczniczka.

Limity zarobków, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe progi będą obowiązywały od 1 września do 30 listopada 2020 roku. W tym czasie seniorzy, którzy dostają wcześniejsze emerytury oraz renciści, mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 517,20 zł brutto. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6 531,90 zł. brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Statystyki:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie I kw. 2020

5331,47

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie II kw. 2020

5024,48

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie I kw. 2019

4950,94

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie II kw. 2019

4839,24

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie I kw. 2018

4622,84

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie II kw. 2018

4521,08

 

– Szczególnie ważne jest to, żeby na swoje przychody zwróciły uwagę osoby, których działalność podlega obowiązkowemu opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. To właśnie ich świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Nowe limity, po przekroczeniu których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS wynoszą odpowiednio:

  • Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 517,20 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,

  • Uzyskanie przychodów w granicach od 3 517,20 zł do 6 531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS.

  • Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 531,90 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Źródło ZUS