Walcz z dopalaczami, stwórz mema i wygraj

104

Dolnośląska policja w dość oryginalny sposób postanowiła walczyć z dopalaczami wśród młodzieży. Miejscowa komenda ogłosiła szkolny konkurs, w którym do zdobycia są nagrody rzeczowe. Prace należy przesyłać do 25 stycznia 2020 r.

Konkurs ogłoszony został w ramach programu „Bezpieczny Junior”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym zakresie.

Podczas inauguracyjnego spotkania zaprezentowany został spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz” – dotyczący problematyki zażywanie narkotyków i dopalaczy. Ponadto policjanci zajmujący się działaniami profilaktycznymi z garnizonu dolnośląskiego odebrali walizki edukacyjne, które już służą im podczas spotkań z rodzicami i pracownikami placówek oświatowych do zaprezentowania przedmiotów najczęściej wykorzystywanych do zażywania i dystrybucji narkotyków.

Jednocześnie ogłoszony został konkurs fotograficznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy mam profilaktyczny „Dopalacze – Wypalacze”. Do rywalizacji może przystąpić młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych. – Przedmiotem konkursu będzie stworzenie „MEM-u” („MEM” – termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (zdjęcie z jednozdaniowym przekazem), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy – czytamy w regulaminie.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem szkół do 25 stycznia 2020 r., (pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu). 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w placówkach oświatowych, a także na stronach komend policji.