W podróży do świata lepszej edukacji

562

Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie, przygotowując się do przyjęcia pierwszoklasistów, rozpoczęła przygodę z niecodzienną metodę Planu Daltońskiego. Przy okazji skorzystają na tym starsi uczniowie.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie poszukiwali praktycznych metod nauczania, biorąc udział w szkoleniu z podstaw pedagogiki Planu Daltońskiego. W podróż do świata lepszej edukacji zabrali uczestników państwo Sowińscy – Anna i Robert – którzy propagują ten nurt wychowania.

– Pragniemy dotrzeć do każdego ucznia, do szczególnie uzdolnionego, ale też mającego trudności radzenia sobie w szkole podstawowej. Staramy się przygotować dzieci do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. To właśnie Plan Daltoński odrzuca wiele założeń tradycyjnego nauczania. Chcemy spróbować dać dzieciom przede wszystkim znacznie więcej swobody. Zależy nam, aby dzieci stały się kreatywne, ciekawe świata i wyrosły na odpowiedzialnych i pewnych siebie dorosłych ludzi – mówi Krystyna Węgrzyn, dyrektor SP 9 w Lubinie.

– Pierwszy raz osobiście zawitaliśmy do Lubina. Dzięki Edycie Pazik, która była nauczycielką w prowadzonej przeze mnie daltońskiej szkole, zebrana została grupa z różnych szkół podstawowych. Nauczycielki zgodnie powiedziały, że chcą coś zmienić, ponieważ widzą, że jest taka potrzeba. Jedna z uczestniczek głośno podsumowała: „Miałam obawy przed Planem Daltońskim, a to jest stan umysłu…”. Niesamowita grupa, złożona z tych, którzy jeszcze nic o Planie Daltońskim nie wiedzieli i tych, którzy mieli już certyfikat nauczyciela daltońskiego – Edyta Pazik i Anna Gębka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas – mówi Anna Sowińska, prowadząca spotkanie.

– To była moja pierwsza styczność z Planem Daltońskim. Dziękuję za teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do tej metody. Elementy planu wykorzystam na moich lekcjach matematyki i informatyki. Mam już pewne pomysły – mówi Lidia Lasz, nauczycielka matematyki i informatyki w SP 9 w Lubinie.

Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób ciekawy, angażując do myślenia i tworzenia kreatywnych pomysłów do pracy w lubińskiej 9.

– Bardzo dziękuję za niesamowicie ciekawe szkolenie, które na pewno wniesie dużo dobrego do mojego warsztatu pracy. W prowadzących jest tyle pozytywnej energii, że zarażają nią innych – mówi Magdalena Malinowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w SP 9 w Lubinie.

Państwo Sowińscy niezawodni w swoim fachu, poprowadzili szkolenie z przytupem. Każdemu coś w głowie zostanie.

– W naszych głowach z pewnością zostanie wiele cennych informacji. Pani Aniu i panie Robercie, jeszcze raz dziękujemy za tak cudownie przeprowadzone szkolenie… Mam nadzieję, że zarazili państwo kolejną grupę nauczycieli, którzy podejmą wyzwanie i zmierzą się z Planem Daltońskim – mówi Edyta Pazik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w SP 9 w Lubinie.

– Dziękuję za ciepłe słowa – miałam ułatwione zadanie, mając prawą rękę u boku – panią Edytę Pazik, nauczycielkę z SP 9 w Lubinie. Ożyły wspomnienia prowadzenia wspólnej klasy – to był dobry czas, za który dziękuję. Tak coś czuję, że zielone u was wzrośnie – podsumowuje Anna Sowińska, prezes fundacji Plandaltoński.pl.

AUTOR i FOT. SP 9 w Lubinie


POWIĄZANE ARTYKUŁY