W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wyższe o 350 zł

252

Od stycznia 2020 roku wzrośnie płaca minimalna i najniższa stawka godzinowa przy umowach zleceniach.

Fot. Pixabay

Minimalne wynagrodzenie – to najniższe dopuszczalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu miesiąca.

Natomiast minimalna stawka godzinowa – znajduje zastosowanie do umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Przepisy o minimalnej stawce godzinowej weszły w życie w 2017 roku i nie mają zastosowania do umów o dzieło i umów agencyjnych.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalane jest we wrześniu każdego roku i ogłaszane przez Radę Ministrów.

18 września 2019 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U.2019.1778).

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 będzie wynosić 2 600 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych będzie stanowić 17,00 złotych. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi kwota 2 250 złotych, a stawka godzinowa 14,70 zł/godz.

Nowością jest, że od 2020 roku, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie wliczany dodatek stażowy, tzw. „dodatek za wysługę lat”.

Poniżej minimalne wynagrodzenia obowiązujące w latach:

RokMinimalne wynagrodzenieStawka godzinowaPodstawa prawna
20202 60017,00Dz.U.2019.1778
20192 25014,70Dz.U.2018.1794
20182 10013,70Dz.U.2017.1747
20172 00013,00Dz.U.2016.1456Dz.U.2016.1265
20161 850Dz.U.2015.1385
20151 750Dz.U.2014.1220
20141 680Dz.U.2013 nr 194, poz. 1074
20131 600Dz.U.2012 nr 194, poz. 1026
20121 500Dz.U.2011 nr 192, poz. 1141
20111 386Dz.U.2010 nr 194, poz. 1288

Opracowała: Bożena Głowińska/PUP Lubin