V Bieg Kopernika na lubińskim lotnisku

2291

Po przerwie spowodowanej pandemią, wraca biegowa inicjatywa zainaugurowana w 2016 roku przez I Liceum Ogólnokształcące. Chodzi oczywiście o Bieg Kopernika. Tym razem miejscem sportowej zabawy będzie lotnisko Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Organizatorzy zaplanowali wydarzenie na 21 maja.

Fot. Mariusz Babicz

Przypomnijmy, iż historyczny I Bieg Kopernika odbył się z okazji drugiego dnia drzwi otwartych i Dni Patrona w lubińskim liceum. Na pomysł, aby zorganizować taki bieg w szkole, wpadł rodzic jednego z uczniów.

Zakładamy, że to będzie cykliczny bieg. Chcemy dotrzeć do mieszkańców, a także do naszych absolwentów, których jest tak wielu – mówił przed pierwszym biegiem Józef Marciniszyn, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

W inicjatywie udział biorą uczniowie I LO, dzieci i ich rodzice, pasjonaci biegania, a także osoby kochający zdrowy tryb życia, dla których rywalizacja sportowa nie jest najważniejsza. Celem imprezy jest popularyzacja biegów wśród młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności, a także promocja szkoły w mieście i w regionie.

Trasa biegu przy lubińskim lotnisku

W tym roku Bieg Kopernika zmienia swoją lokalizację. Nie będzie już to teren pod I LO, a lubińskie lotnisko i mezoregion Wzgórz Dalkowskich. Dystans, jaki przewidziano dla uczestników to 5 km terenami zielonymi Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Meta będzie znajdować się przy lotnisku.

Warunki uczestnictwa:
– w biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia 15 maja 2022r. ukończyli 14 rok życia;

– uczestnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub przedstawiają zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych;

– osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem pesel, warunkiem startu jest posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w momencie weryfikacji w biurze zawodów;

– wszyscy startujący uczestniczą w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

– wszyscy startujący muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla

celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym;

– pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;

– wszyscy startujący mają obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania;

zgłoszenie do biegu i uiszczenie opłaty oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby startującej w biegu na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej I LO w Lubinie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu Kopernika o Puchar Dyrektora I LO w Lubinie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły lub być wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Klasyfikacja:
Uczestnicy biegu będą klasyfikowani w następujących kategoriach:
– kobiety open;
– mężczyźni open;
– uczennice I LO w Lubinie;
– uczniowie I LO w Lubinie;

UCZNIOWIE KLAS III ROKU SZKOLNEGO 2021/2022ZGŁASZAJĄ SIĘ JAKO UCZNIOWIE I LO.

ZGŁOSZENIA:
– zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: super sport

Terminy zgłoszeń: zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2022r. lub do wyczerpania limitu miejsc – 200 osób.

Biuro zawodów i wydawanie numerów startowych:
20.05.2022r. w budynku I LO (sala gimnastyczna) w godz. 13:00-18:00
21.05.2022r. w biurze zawodów na lotnisku w godz. 8:00-9:30.
W dniu biegu 9.30 zamykane jest biuro zawodów

Nagrody:
– pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną uhonorowane pucharami i dyplomami;
– w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody:
1 miejsce 400zł.
2 miejsce 200zł.
3 miejsce 100zł.
każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji
Opłaty (wpisowe): Opłata za udział w biegu wynosi 30,00 zł.
Termin płatności do 15 maja 2022r. w celu dokonania opłaty prosimy o:
– wejście na stronę Super-Sport (strona zapisów);
– przejście do sekcji Zapłać Opłatę Startową;
– odnalezienie swojego nazwiska na liście;
– wybranie opcji „Zapłać Online – DotPay”;
– postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na ekranie.

W przypadku płatności poprzez opcję przekazu pocztowego – druku wyświetlonego na ekranie nie należy modyfikować. Wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian skutkować będzie nieprawidłowym dokonaniem wpłaty i nie zostanie prawidłowo rozpoznane przez system płatności. Druk należy wydrukować lub dokładnie przepisać. Druk jednorazowej opłaty startowej nie może zostać wykorzystany w celu dokonania opłaty dla kilku uczestników. Jeden druk wypełnia jeden zawodnik. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgodnie z pkt VII oraz uiszczenie opłaty startowej. Opłatę można dokonać w sekretariacie szkoły

Grafika organizatorów