UOKiK wspiera Ukraiński Komitet Antymonopolowy

14

UOKiK rozpoczął warsztaty dla Ukraińskiego Komitetu Antymonopolowego (AMCU). Eksperci Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Projekt pomocy jest rezultatem zaangażowania UOKiK w pomoc Ukrainie.

Fot. Pixabay.com

Od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania na rzecz wsparcia AMCU i zapewnienia jego pracownikom bezpiecznego schronienia w Polsce oraz udzielenia im niezbędnej pomocy. UOKiK wspiera także działania na forum międzynarodowym, mające na celu dalszy rozwój instytucjonalny Ukrainy.

Odbyły się liczne rozmowy pomiędzy przedstawicielami UOKiK i AMCU, również w randze Prezesów. Ich celem było podjęcie działań pomocowych dla AMCU związanych z zarządzaniem kryzysowym w czasie wojny i późniejszą odbudową ukraińskiego organu. UOKiK zobowiązał się do zapewnienia pracownikom Komitetu wiedzy eksperckiej istotnej dla złagodzenia negatywnych skutków wojny dla rynków Ukrainy, a także wspierania odporności i odbudowy gospodarki tego kraju.

13 czerwca br. rozpoczęły się trzydniowe warsztaty, podczas których specjaliści UOKiK podzielili się wiedzą i doświadczeniami z obszaru pomocy publicznej. Rozmowy dotyczyły pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w kontekście przepisów o pomocy publicznej czy stosowania zasad pomocy publicznej wobec podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne w Polsce.

Kolejne warsztaty poświęcone zagadnieniom dotyczącym zmów przetargowych oraz przeszukań i inspekcji, kontroli koncentracji czy przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom odbędą się w kolejnych miesiącach tego roku.

Źródło: uokik.gov.pl