Ulga dla przedsiębiorców. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

37

Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj.

Fot. Pixabay

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jednym z warunków uzyskania zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS również nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Ze zwolnienia składek na ZUS mogą skorzystać mikrofirmy do dziewięciu osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

– Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby – tłumaczy rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aby skorzystać z ulgi, przychód z prowadzonej działalności nie może przekroczyć w marcu lub w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wynosi 5227 złotych. Limit przychodu to zatem 15 681 złotych.

Ze zwolnienia mogą skorzystać również firmy jednoosobowe, „których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tysięcy złotych”. Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start.

Szczegółowe informacje na temat zwolnienia z opłacania składem znajdziemy tutaj.