Uczniowie z Lubina brali udział w zagranicznych praktykach

250

25 uczniów trzecich klas Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego wzięło udział praktykach zawodowych, które odbywały się w całej Europie. W ramach programu Erasmus+ lubinianie zdobywali doświadczenia we Włoszech oraz w Hiszpanii.

Fot. SP nr 2

13 uczniów wyjechało do hiszpańskiej Saragossy, stolicy Aragonii, a druga grupa, 12-osobowa, wyjechała szkolić się do Bolonii we Włoszech. Zanim uczniowie wyjechali na praktyki uczęszczali w szkole na pozalekcyjne zajęcia przygotowawcze, podczas których szlifowali swoją znajomość języka angielskiego oraz uczyli się podstaw języka kraju, do którym jechali.

Głównymi celami projektu były: poprawa mobilności zawodowej i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. Pozwoliło im to na rozwój kompetencji językowych, a także naukę tolerancji i poszanowania kultur – wylicza Renata Zujewicz, nauczyciel w ZS nr w Lubinie.

Uczniowie w ramach projektu pracowali w hotelach, restauracjach, firmach logistycznych oraz fotograficznych.