Tunel pod przejazdem kolejowym na Legnickiej? To możliwe

8625

Przejazd kolejowy na ul. Legnickiej będzie przebudowany – taki plan ma zarządca drogi, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Wyłoniony został już wykonawca dokumentacji projektowej. Jeden z wariantów zakłada budowę tunelu pod torami.

Ul. Legnicka to część obecnej drogi wojewódzkiej nr 333. Rosnąca liczba kursujących przez Lubin pociągów, bliskość trasy S3 i powstające niedaleko nowe osiedle Polesie – to wszystko sprawia, że konieczne stało się poprawienie bezpieczeństwa na przejeździe kolejowych przecinającym tę drogę.

– W porozumieniu z władzami miasta chcemy zapewnić mieszkańcom wygodny i bezpieczny przejazd. To zadanie dobrze wpisuje się w strategię rozwoju sieci komunikacyjnej nie tylko samego Lubina, ale i regionu, dlatego ujęliśmy je w naszych planach inwestycyjnych – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Przypomnę, że pracujemy już nad koncepcją budowy Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, co oznacza znacznie częstsze przejazdy pociągów w przyszłości – dodaje.

Przetarg wygrało wrocławskie biuro projektowe Proway Zbigniew Kowalski, które ma na opracowanie całej dokumentacji 11 miesięcy.

Zadanie polega na opracowaniu trzech wariantów. Pierwszy zakłada poprowadzenie drogi wojewódzkiej nowym śladem, z budową bezpiecznego skrzyżowania z linią kolejową i z dogodnym połączeniem z nieruchomościami położonymi przy tej drodze.

Znacznie ciekawszy jest wariant II, w którym DSDiK przewiduje budowę tunelu umożliwiającego przejazd pod torami, co wyeliminowałoby zatrzymywanie ruchu samochodów w czasie przejazdu pociągu.

W trzecim wariancie Wykonawca ma zaproponować własne rozwiązanie, które zapewni bezpieczne przekraczanie skrzyżowania z linią kolejową.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie blisko 587 tys. zł.