Trwa spis rolny. Rachmistrzowie kontaktują się tylko telefonicznie!

68

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrzowie dokonujący Powszechnego Spisu Rolnego będą się kontaktować wyłącznie telefonicznie. Przypomnijmy spis rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Obejmuje cały kraj i dotyczy stanu gospodarstwa na dzień 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych oraz przekładają się na wielkość środków otrzymywanych przez Polskę z Unii Europejskiej.

Fot. Pixabay

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozesłał w ramach prac spisowych list zachęcający osoby objęte obowiązkiem spisowym o wzięcia udziału w spisie. List zawiera numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu). Aby spis został sprawnie przeprowadzony, należy wcześniej przygotować:

  • wyżej wymieniony numer gospodarstwa rolnego znajdujący się w liście od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

  • numer PESEL,

  • informację o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, pogłowiu zwierząt itp.

Spis rolny nie obejmuje pytań o majątek rolników, zarobki rolników, wartości czy sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty.

Wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Powszechny Spis Rolny jest przeprowadzany następującymi metodami:

  • samospis internetowy, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS,

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego,

  • samospis przez telefon – dzwoniąc na infolinię spisową.

W przypadku odwołania stanu epidemii po ogłoszeniu stosownego komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rachmistrzowie spisowi uzyskają możliwość przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego za pomocą przenośnych urządzeń mobilnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spisu rolnego, a także w celu weryfikacji tożsamości rachmistrza terenowego działającego w granicach miasta Lubina można kontaktować się z :

  • infolinią spisową o numerze 22 279 99 99 (czynna codziennie od godziny 8 do 20)

  • Gminnym Biurem Spisowym (czynnym od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16) pod numerami: 76 746 81 27, 76 746 71 55, 76 746 81 56.

Wszelkie pozostałe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie spisrolny.gov.pl.

Źródło informacja prasowa